Ил болгож мэдүүлэх хугацаа дуусахад
үлдэж байна


Төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор хувь хүн, хуулийн этгээдэд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

Татвар төлөгчдийн анхааралд

Баянгол дүүргийн татварын хэлтсээс татвар төлөгчдөд зориулж Эдийн Засгийн Ил тод байдлыг дэмжих тухай  хуулийг хэрэгжүүлэх сургалтыг Өргөө кино театрт 2015 оны 12 сарын 03-ны өдөр зохион байгуулахаар товлосон боловч нөхцөл байдлаас шалтгаалан сургалтыг урагшлуулан 2015 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр 11.00-16.00 цагт МҮЭСТ  Ордонд зохион байгуулахаар болсон тул татвар төлөгч аж ахуйн нэгж, иргэд та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

 
Жич: 2015 оны 12 сарын 03-ны өдрийн сургалтын цаг цуцлагдсан болно. 


Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс