Ил болгож мэдүүлэх хугацаа дуусахад
үлдэж байна


iltod.mta.mn
"Хууль хэрэгжих хугацаа" гэж Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль батлагдсан өдөр буюу 2015 оны 8 дугаар сарын 7-ны өдрийн 00.00 цагаас 2016 оны 2 дугаар сарын 20-ний өдрийн 24.00 цаг хүртэлх хугацааг ойлгоно.
Мэдээ мэдээлэл Бүх мэдээ